No-show tarief

Wegblijftarief, no-show beleid

Helaas komt het voor dat patiënten zonder bericht niet verschijnen op de afspraak. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen.

Om daar wat aan te doen, hanteren wij naar landelijke richtlijnen (LHV) het zogeheten wegblijftarief. Mocht er een bijzondere reden zijn dat u niet op de afspraak bent verschenen, kunt u dit bespreken met de huisarts.

Als u een afspraak niet tijdig heeft afgezegd, ontvangt u een factuur van 25 euro voor één afspraak.
Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan.

Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente. De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd. Er wordt dan natuurlijk ook geen No-Show tarief berekend.

In de weekenden kunt u, uw afspraak afzeggen door een berichtje te sturen naar ons email adres info.heikensbroeder@zorgpleinzuid.nl.