Labuitslagen opvragen

Samen met huisartsen heeft Saltro het Saltro Uitslagenportaal ontwikkeld waar patiënten zelf de uitslag van hun onderzoek kunnen inzien. De patiënt krijgt in begrijpelijke taal informatie over en meer inzicht in zijn gezondheid en wordt zo meer betrokken bij het zorgproces.

Bovendien kan hij zich beter voorbereiden op het gesprek met zijn arts. In het portaal zijn alleen klinisch chemische uitslagen te zien medische microbiologie en functie onderzoeken zullen volgen.

U hoeft geen account te hebben bij Saltro. Deze omgeving maakt gebruik van DigID.